Biologiczna oczyszczalnia ścieków przy domu – czy się opłaca?

Wiele osób decyduje się teraz na przydomowe oczyszczalnie ścieków biologiczne, które mogą być zainstalowane niezależnie od poziomu wód gruntowych i rodzaju gleby. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że tego typu oczyszczalnia jest stosunkowo kosztowna. Przydomowe oczyszczalnie ścieków biologiczne występują w różnych wariantach. Wyróżniamy modele z osadem czynnym, złożem biologicznym, bądź skupiające cechy obu z nich wersje hybrydowe. Ogólna zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków polega na fermentacji i rozłożeniu osadu w tzw. osadniku gnilnym, za pomocą beztlenowych mikroorganizmów i zjawisk fizycznych, czyli flotacji i sedymentacji. Kolejno powstała szara woda, zawierająca rozpuszczalne związki przechodzi przez kosz filtracyjny i dostaje się do studzienki rozdzielczej. Kolejny etap zachodzi już w warunkach tlenowych, podczas którego neutralizowane są związki potencjalne szkodliwe dla otoczenia. Decydując się na przydomowe oczyszczalnie ścieków biologiczne trzeba mieć na uwadze to, że prawo polskie zabrania ich budowy na niektórych terenach. Jeżeli wydajność oczyszczalni nie przekracza 7.5 m3 w przeciągu doby to o chęci jej budowy wystarczy poinformować starostwo powiatowe, dostarczając do urzędu odpowiedni rysunek, miejsce budowy i dokument potwierdzający prawo do zarządzania daną działką.

 

LEAVE A COMMENT