Budowa szamba przepisy

Szambo – przepisy

Mieszkając na wsi lub niewielkiej miejscowości bardzo często nasz działka, na której stoi nas dom może nie mieć przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. W takim przypadku musimy wybudować szambo, czyli bezodpływowy zbiornik, do którego odprowadzane są ścieki z naszego domu lub biologicznej oczyszczalni ścieków. Budowa szamba przepisy:
Budując szambo musimy przestrzegać przepisów, które uregulowane są w ustawach i rozporządzeniach obowiązujących w naszym kraju. Zbiornik w naszym szambie musi mieć dno i ściany nieprzepuszczalne oraz przykrycie szczelne zamykane z otworem do usuwania zanieczyszczeń dodatkowo szambo musi mieć 0.5 metrowe odpowietrzenie. Nasze szambo nie możemy wybudować w dowolnym miejscu na naszej działce. Odpowiednie miejsce również regulują przepisy. Szambo do 10 metrów kwadratowych możemy wybudować w odległości 15 metrów od okien i drzwi od pomieszczeń, w którym będą przebywać ludzie oraz 7,5 metra od granicy działki sąsiedniej. W zabudowie jednorodzinnej odległości te zostały zmniejszone i wynoszą odpowiednio 5 metrów i 2 metry. W zbiornikach o pojemności ponad 10 metrów kwadratowych do 50 odległości te zostały wydłużone i wynoszą odpowiednio 30 metrów, 7,5 metrów oraz dodatkowo 10 metrów od drogi. Jeśli pojemność szamba przekracza 50 metrów kwadratowych decyzje o miejscu jego wybudowania, wystawia wojewódzki inspektor sanitarny.

LEAVE A COMMENT