Szambo ekologiczne Chodzież

Szambo ekologiczne to inna nazwa stosowana na oczyszczalnie ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków charakteryzują się dużą ekonomicznością użytkowania, gdyż ścieki zostają w nich oczyszczone, a następnie odprowadzone do gruntu. Dzięki temu wywóz nieczystości zredukowany jest do około jednego-dwóch razy w roku, kiedy to liczba materiału niepodlegającego przetworzeniu osiągnie odpowiednio wysoki poziom.

Przyjazne dla środowiska

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Chodzież to rozwiązanie zajmujące najmniej miejsca na działce i wymagające najniższych nakładów na wbudowanie. Biologiczne oczyszczenie zachodzi w kolejnych komorach zbiornika pod wpływem działania bakterii beztlenowych i tlenowych.

Jednocześnie ten rodzaj oczyszczalni jest najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego, ponieważ dzięki specjalnej konstrukcji urządzenia ścieki ulegają dokładnemu oczyszczeniu, a wodę z nich odprowadzać można bezpiecznie wprost do gruntu już w odległości 30 metrów od najbliższego punktu poboru wody pitnej.
ekologiczne oczyszczalnie ścieków można również wykonać w primeko

Comments are closed.